Regulamin zawodów MikroBasket 2×2

1. ORGANIZATOR: 

Fundacja Kasi Dulnik, KRS 0000574066, NIP: 5252628700, adres biura: UL. WIŚLANA 59/44

05-092 ŁOMIANKI DOLNE

2. CEL IMPREZY: 

– popularyzacja i promocja koszykówki wśród najmłodszych

– aktywizacja sportowa dzieci

3. TERMIN TURNIEJU 

29.10.2023 r.  10.00-15.00

4. ZAPISY (ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA) 

Zapisy odbywają się  poprzez platformę ankietę https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftzYY97YN7B1UTT-C-1PZ7nhoG6rcTijYisa542UHUrBCbYA/viewform , kontakt poprzez kontakt email fundacjakasidulnik@gmail.com i telefoniczny 505 435 677

W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostali chętni zostaną wpisani na listę rezerwową.

5. MIEJSCE: 

Szkoła Marzeń SP 356 ul. Głębocka 66, Warszawa

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) Udział w turnieju: 

– Bezpłatny

b) Turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach: 

– Minionki (roczniki 2017-18)

– Smerfy (roczniki 2015-16)

7. SYSTEM ROZGRYWEK: 

a) Rozgrywki będą rozgrywane w grupach, systemem każdy z każdym

8. ZASADY GRY: 

Opisane na stronie: https://fundacjakasidulnik.pl/zasady-mikrobasket-2×2-na-dwa-kosze/


9. NAGRODY: 

a) Nagrody przewidziane są dla wszystkich zawodników

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

a) Opiekunowie zawodników odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu sportowego niezgodnie przeznaczeniem; 

b) Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju; 

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie; 

d) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora; 

e) Uczestnicy zawodów przystępujących do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i akceptują jego założenia; 

f) Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada; 

g) Organizator zapewnia: sprzęt sportowy, opiekę medyczną, posiłek. 

h) Wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z udostępnieniem swojego wizerunku organizatorowi, który może opublikować go na materiałach promocyjnych w wydarzenia (film oraz zdjęcia z turnieju)

i) Kibice są mile widziani podczas zawodów, jednak zastrzegamy, że akceptowany jest tylko pozytywny doping

j) Organizator ma prawo wyprosić z sali osoby, które nie respektują zasad fair-play czy tworzą presję na zawodnikach