Statut Fundacji

 

Fundacja Kasi Dulnik

STATUS PRAWNY: Fundacja

NIP: 5252628700

REGON: 362462585

KRS: 0000574066

data dokonania wpisu 11.09.2015

Podstawy prawne funkcjonowania Fundacji Kasi Dulnik

  • Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.)
  • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)