Andrzej Gruszczyński

Andrzej Gruszczyński – wiceprezes

Wiceprezes

Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym – „jednoosobowo reprezentuję Fundację”. Tak naprawdę jednak za swoją główną rolę uważam zarażanie optymizmem. Do każdej sytuacji staram się podchodzić pozytywnie. To cecha bardzo potrzebna w pracy fundacyjnej, ponieważ – oprócz propagowania ruchu i aktywnego trybu życia – przychodzi nam nieraz mierzyć się z ludzkim dramatami. Sport jest moją pasją i hobby – to zresztą rodzinne. Nie jest tajemnicą, że z założycielką i prezes Fundacji, stanowimy rodzeństwo.