Pomóż Fundacji <3

https://www.sportowcydzieciom.pl/fundacja-kasi-dulnik.html?fbclid=IwAR0V7_R2bvefaNh30GOr2FSdC5dUuRp7XWO58MOCZcPjidg-s5-Fi7E04L0

𝐊𝐑𝐒: 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝟕𝟎𝟑𝟎 𝐜𝐞𝐥 𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐠ół𝐨𝐰𝐲 -𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐊𝐚𝐬𝐢 𝐃𝐮𝐥𝐧𝐢𝐤 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞 (𝟖𝟐𝟕)