„Od małego na całego na sportowo”- Szkolenie w Warszawie!

https://www.facebook.com/FundacjaKasiDulnik/videos/254517695304270/

„OD MAŁEGO NA CAŁEGO NA SPORTOWO”

Praktyczne szkolenie nauczycieli przedszkolnych oraz nauczania początkowego.

Szkolenie, które zasięgiem ma objąć maksymalna liczbę ośrodków posiada rekomendację Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA

„OD MAŁEGO NA CAŁEGO NA SPORTOWO”

      Praktyczne szkolenie nauczycieli przedszkolnych oraz nauczania początkowego.

  • CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA

CZAS I MIEJSCE: Warszawa, Hala „Koło”, ul. Obozowa 60
31 marca 2019, 15.00-20.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5 h

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: Jednorazowe spotkanie

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20-30

KOSZT:  120 zł od uczestnika

  • WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Nauczyciele przedszkolni

Nauczyciele klas I-III (edukacja wczesnoszkolna)

Nauczyciele wychowania fizycznego

  • CELE SZKOLENIA

– poszerzenie wiedzy nauczycieli, którzy spędzają z dziećmi dużo czasu, a nie są wyedukowani w kierunku prowadzenia zajęć sportowych;

–  prowadzenie zajęć sportowych z naciskiem na pracę w trudnych warunkach- inspiracja i pomysły;

– zachęcenie do prowadzenia zajęć sportowych, jako formy relaksu i przerywnika dla dzieci;

– umiejętność zachowania bezpieczeństwa i dostosowania formy i stopnia trudności do możliwości psychoruchowych dzieci;

– „sportowe” sposoby na naukę panowania nad emocjami;

– wzmacnianie wiary w siebie poprzez ćwiczenia fizyczne.

  • OPIS TREŚCI SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. Gimnastyka korekcyjna- podstawa pracy z dzieckiem. Zabawa, profilaktyka i wstępna diagnostyka.

2. Gry i zabawy jako narzędzie pomocne w procesie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu cech psychofizycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  • PRZEWIDZIANE SPRAWDZIANY I EGZAMINY

– czynny udział w zajęciach praktycznych

– aktywny udział w wykładach

–  praktyczne zaliczenie poznanych elementów w formie prowadzenia fragmentu zajęć z grupą.

  • PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAR (Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ)

Plan ramowy
„OD MAŁEGO NA CAŁEGO NA SPORTOWO”

Praktyczne szkolenie nauczycieli przedszkolnych oraz nauczania początkowego.

Lp. Tematyka zajęć
1. Przedstawienie tematyki i programu szkolenia.  Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu cech psychofizycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Gry i zabawy pomocne w procesie rozwoju cech motorycznych, emocji, empatii Wykład
3. Gimnastyka korekcyjna- ćwiczenie poprzez zabawę z elementem rywalizacji sportowej. Wykład
4. Zajęcia praktyczne
5. Zakończenie. Rozdanie certyfikatów.

Zapraszamy do kontaktu i zapisów mailowo fundacjakasidulnik@gmail.com

Zapis na szkolenie po wpłaceniu na konto 50zł

Numer Konta: 97 1140 2004 0000 3602 7595 3332