„Od małego na całego na sportowo”- Szkolenie w Warszawie!

Martwi Was, ze dzieci są mało sprawne ? Irytuje, ze gapia się w telefony ? Wkurza, ze najbardziej ze wszystkich organów maja wyćwiczony KCIUK ? Szukacie sposobów na zainteresowanie najmłodszych sportem ? Mamy coś dla Was ❤️⚽️??⚾️???Prezentujemy najnowszą inicjatywę- Szkolenia dla nauczycieli „Od małego na całego na sportowo” mające rekomendacje Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jesteśmy po szkoleniu w Kozłowie, gdzie mieliśmy przyjemność spotkać się z tamtejszymi wspaniałymi nauczycielami. Jeśli jesteście zainteresowani poszerzeniem wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć sportowych z najmłodszymi oraz praktycznymi wskazówkami jak takie zajęcia przeprowadzać, zapraszamy do kontaktu ?fundacjakasidulnik@gmail.com506-021-197

Publiée par Fundacja Kasi Dulnik sur Dimanche 24 février 2019

„OD MAŁEGO NA CAŁEGO NA SPORTOWO”

Praktyczne szkolenie nauczycieli przedszkolnych oraz nauczania początkowego.

Szkolenie, które zasięgiem ma objąć maksymalna liczbę ośrodków posiada rekomendację Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA

„OD MAŁEGO NA CAŁEGO NA SPORTOWO”

      Praktyczne szkolenie nauczycieli przedszkolnych oraz nauczania początkowego.

  • CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA

CZAS I MIEJSCE: Warszawa, Hala „Koło”, ul. Obozowa 60
31 marca 2019, 15.00-20.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5 h

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: Jednorazowe spotkanie

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20-30

KOSZT:  120 zł od uczestnika

  • WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Nauczyciele przedszkolni

Nauczyciele klas I-III (edukacja wczesnoszkolna)

Nauczyciele wychowania fizycznego

  • CELE SZKOLENIA

– poszerzenie wiedzy nauczycieli, którzy spędzają z dziećmi dużo czasu, a nie są wyedukowani w kierunku prowadzenia zajęć sportowych;

–  prowadzenie zajęć sportowych z naciskiem na pracę w trudnych warunkach- inspiracja i pomysły;

– zachęcenie do prowadzenia zajęć sportowych, jako formy relaksu i przerywnika dla dzieci;

– umiejętność zachowania bezpieczeństwa i dostosowania formy i stopnia trudności do możliwości psychoruchowych dzieci;

– „sportowe” sposoby na naukę panowania nad emocjami;

– wzmacnianie wiary w siebie poprzez ćwiczenia fizyczne.

  • OPIS TREŚCI SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. Gimnastyka korekcyjna- podstawa pracy z dzieckiem. Zabawa, profilaktyka i wstępna diagnostyka.

2. Gry i zabawy jako narzędzie pomocne w procesie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu cech psychofizycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  • PRZEWIDZIANE SPRAWDZIANY I EGZAMINY

– czynny udział w zajęciach praktycznych

– aktywny udział w wykładach

–  praktyczne zaliczenie poznanych elementów w formie prowadzenia fragmentu zajęć z grupą.

  • PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAR (Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ)

Plan ramowy
„OD MAŁEGO NA CAŁEGO NA SPORTOWO”

Praktyczne szkolenie nauczycieli przedszkolnych oraz nauczania początkowego.

Lp. Tematyka zajęć
1. Przedstawienie tematyki i programu szkolenia.  Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu cech psychofizycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Gry i zabawy pomocne w procesie rozwoju cech motorycznych, emocji, empatii Wykład
3. Gimnastyka korekcyjna- ćwiczenie poprzez zabawę z elementem rywalizacji sportowej. Wykład
4. Zajęcia praktyczne
5. Zakończenie. Rozdanie certyfikatów.

Zapraszamy do kontaktu i zapisów mailowo fundacjakasidulnik@gmail.com

Zapis na szkolenie po wpłaceniu na konto 50zł

Numer Konta: 97 1140 2004 0000 3602 7595 3332